Byt Bratislava-Vrakuňa

súbor vecí Okresný úrad Bratislava, okres Bratislava II, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, katastrálne územie Vrakuňa, evidovaný na liste vlastníctva č...
viac