Rodinný dom Šenkvice

súbor vecí vedený Okresným úradom Pezinok, okres Pezinok, obec Šenkvice, katastrálne územie Malé Šenkvice, evidovaný na liste vlastníctva č. 820 ako:-...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.