Byt Šamorín

súbor vecí Okresný úrad Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín, evidovaný na liste vlastníctva č. 1703 ako:-...
viac