Rodinný dom Bátorová

súbor vecí vedený Okresným úradom Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš, obec Bátorová, katastrálne územie Bátorová, evidovaný na liste vlastníctva č. 135 ak...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.