Rodinný dom Košice-Západ

súbor vecí vedený Okresným úradom Košice, okres Košice II, obec KOŠICE - ZÁPAD, katastrálne územie Terasa, evidovaný na liste vlastníctva č. 8230 ako:...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.