Rodinný dom Bátorove Kosihy

súbor vecí vedený Okresným úradom Komárno, okres Komárno, obec Bátorove Kosihy, katastrálne územie Bátorove Kosihy, evidovaný na liste vlastníctva č. ...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.