Byt Topoľčany

súbor vecí vedený Okresným úradom Topoľčany, okres Topoľčany, obec Topoľčany, katastrálne územie Topoľčany, evidovaný na liste vlastníctva č. 3812 ako...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.