Byt Prakovce

súbor vecí vedený Okresným úradom Gelnica, okres Gelnica, obec PRAKOVCE, katastrálne územie Prakovce, na liste vlastníctva č. 618 ako: byt č. 3, 1. p....
viac