Rodinný dom Pata

súbor vecí vedený Okresným úradom Galanta, okres Galanta, obec Pata, katastrálne územie Pata, evidovaný na liste vlastníctva č. 2476 ako: - stavba: - ...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.