Byt Michalovce

súbor vecí vedený na Okresným úradom Michalovce, okres Michalovce, obec Michalovce, katastrálne územie Michalovce, evidovaný na liste vlastníctva č. 9...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.