Byt Slovenský Grob

súbor vecí vedený Okresným úradom Pezinok, okres Pezinok, obec SLOVENSKÝ GROB, katastrálne územie Slovenský Grob, evidovaný na liste vlastníctva č. 34...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.