Rodinný dom Melčice-Lieskové

súbor vecí vedený Okresným úradom Trenčín, okres Trenčín, obec MELČICE - LIESKOV, katastrálne územie Melčice, evidovaný na liste vlastníctva č. 187 ak...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.