Rodinný dom Okoč

súbor vecí vedený Okresným úradom Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, obec Okoč, katastrálne územie Opatovský Sokolec, evidovaný na liste vlastníc...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.