Byt Ružomberok

súbor vecí Okresný úrad Ružomberok, okres Ružomberok, obec Ružomberok, katastrálne územie Ružomberok, evidovaný na liste vlastníctva č. 15138 ako:- by...
viac