Rodinný dom Zemianske Sady

súbor vecíOkresný úrad Galanta, okres Galanta, obec Zemianske Sady, katastrálne územie Zemianske Sady, evidovaný na liste vlastníctva č. 55 ako:Parcel...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.