Nebytový priestor Hôrka nad Váhom

súbor vecí vedený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom, obec Hôrka nad Váhom, katastrálne územie Hôrka nad Váhom, evidovan...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.