Podnikateľský objekt Šaľa

Súbor vecí vedený Okresným úradom Šaľa, okres Šaľa, obec Šaľa, katastrálne územie Šaľa, evidovaný na liste vlastníctva č. 5918 ako: - byt č. 1, 2. p.,...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.