Rodinný dom Malinovo

súbor vecí vedený Okresným úradom Senec, okres Senec, obec Malinovo, katastrálne územie Malinovo, evidovaný na liste vlastníctva č. 1288 ako: - stavba...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.