Byt Šamorín

súbor vecí vedený na Okresným úradom Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín, evidovaný na liste vlastníctva ...
viac