Byt Bratislava-Staré Mesto

súbor vecí vedený na Okresným úradom Bratislava, okres Bratislava I, obec BA-m.č. Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto, evidovaný na liste vlas...
viac