Rodinný dom Okoč

súbor vecí vedený Okresným úradom Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, obec Okoč, katastrálne územie Opatovský Sokolec, evidovaný na liste vlastníc...
viac