Rodinný dom Šarovce

súbor vecí vedených Okresným úradom Levice, okres Levice, obec ŠAROVCE, katastrálne územie Veľké Šarovce, na liste vlastníctva č. 172 ako:Parcely regi...
viac