Byt Košice-Juh

súbor vecí vedených Okresným úradom Košice, okres Košice IV, obec Košice - JUH, katastrálne územie Južné Mesto, zapísaných na liste vlastníctva č. 132...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.