Byt Bratislava-Karlova Ves

súbor vecí Okresný úrad Bratislava, okres Bratislava IV, obec BA - m.č. KARLOVA VES, katastrálne územie Karlova Ves, evidovaný na liste vlastníctva č....
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.