2 izbový byt Snina

súbor vecí Okresný úrad Snina, okres Snina, obec Snina, katastrálne územie Snina, evidovaný na liste vlastníctva č. 5087 ako:- byt č. 1, 3. p., vchod ...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.