Rodinný dom Lisková

súbor vecí Okresný úrad Ružomberok, okres Ružomberok, obec Lisková, katastrálne územie Lisková, evidovaný na liste vlastníctva č. 4 ako:Parcely regist...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.