Byt Báhoň

súbor vecí Okresný úrad Pezinok, okres Pezinok, obec Báhoň, katastrálne územie Báhoň, evidovaný na liste vlastníctva č. 1206 ako:- byt č. 25, 2. p., v...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.