02.12. 2015 04:15:34

Rodinný dom Sološnica

súbor vecí vedený Okresným úradom Malacky, okres Malacky, obec Sološnica, katastrálne územie Sološnica, evidovaný na liste vlastníctva č. 3020 ako: - ...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.