08.02. 2016 23:51:19

Byt Seňa

súbor vecíOkresný úrad Košice - okolie, okres Košice - okolie, obec Seňa, katastrálne územie Seňa, evidovaný na liste vlastníctva č. 11820 ako: - byt ...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.