Rodinný dom Hronské Kosihy

súbor vecí vedený Okresným úradom Levice, okres Levice, obec HRONSKÉ KOSIHY, katastrálne územie Hronské Kosihy, evidovaný na liste vlastníctva č. 75 a...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.