Byt Handlová

súbor vecí evidovaný na liste vlastníctva č. 4949, Okresný úrad Prievidza, okres Prievidza, obec Handlová, katastrálne územie Handlová, ako: &nbs...
viac