Rodinný dom Šenkvice

súbor vecí vedený Okresným úradom Pezinok, okres Pezinok, obec Šenkvice, katastrálne územie Malé Šenkvice, evidovaný na liste vlastníctva č. 820 ako:-...
viac