Rodinný dom Kotešová

súbor vecí vedený Okresným úradom Bytča, okres Bytča, obec KOTEŠOVÁ, katastrálne územie Kotešová, evidovaný na liste vlastníctva č. 1713 ako:- stavba:...
viac